Control de helminthosporium maydis, Mult mai mult decât documente.


Încărcat de

Vor interzice exportul, importul sau expedierea în tranzit a plantelor sau produselor vegetale prin care ar putea fi introdusi şi răspîndiţi daunatorii plantelor pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Orice control de helminthosporium maydis de plante sau de produse de origine vegetala va fi însoţit de un certificat fitosanitar, redactat conform modelului anexat la prezenta convenţie, emis în acest scop de o autoritate competentă a tarii exportatoare.

Aceste certificate, redactate în limbile engleza şi franceza, vor certifica următoarele:- transportul este considerat conform regulamentelor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;- plantele şi produsele vegetale exportate sînt fără daunatori ai plantelor menţionaţi în listele anexate la prezenta convenţie şi fără agenţi patogeni, daunatori sau buruieni prezentind pericol, control de helminthosporium maydis în clauzele suplimentare;- locul de provenienţă a acestor plante şi produse vegetale;- tratamentele sau orice alte clauze suplimentare solicitate de importator, la care a fost supus transportul.

Макс и Патрик медленно спускались по шипам, Ричард занялся проверкой мобильной камеры, а Николь с Эпониной расхаживали по платформе.

- Ну, как там, фермер. - спросила Эпонина Макса по радио. - Пока ничего, - ответил .

Acest certificat nu exclude dreptul de a se proceda la o noua verificare în ţara importatoare şi de a se aplică măsurile considerate necesare refuzul de a admite marfa, dezinfecţie, combaterea insectelor etc. Dacă se constata prezenta dăunătorilor plantelor, ţara importatoare va informa în timp util autoritatea competentă pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara exportatoare.

Control Fitosanitae Proiect 2007

Dacă autoritatea competentă pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara importatoare hotărăşte ca aceste plante agricole şi forestiere şi produse vegetale pot fi importate, cu condiţia ca ele să control de helminthosporium maydis supuse unor măsuri speciale dezinfecţie, combaterea insectelor, prelucrarea industriala imediata etc.

Va trebui evitata pe cît posibil utilizarea materialului vegetal ca: paie, fin, frunze uscate cancer feminin la plamani alte produse vegetale ca material de ambalaj.

Dacă se utilizează totuşi un astfel de material pentru ambalarea plantelor, a culturilor agricole de cimp şi a culturilor forestiere, acesta va trebui sa îndeplinească condiţiile fitosanitare prevăzute în prezenta convenţie.

Schimburile de produse vegetale destinate reprezentanţilor celor două tari vor trebui sa îndeplinească condiţiile fitosanitare prevăzute în prezenta convenţie. Autorităţile competente în protecţia plantelor ale fiecărei părţi contractante pot completa sau înlocui aceasta lista. Cealaltă parte contractantă va fi informată pe cale oficială asupra completărilor sau inlocuirilor efectuate, care vor intra în vigoare în a a zi de la primirea înştiinţării. Comisia va fi formată din trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi experţi în protecţia plantelor şi un jurist.

Comisia se va constitui în termen de o luna de la cererea uneia dintre părţile contractante, pe teritoriul părţii respective, şi va lucra în sesiune sub preşedinţia alternativa control de helminthosporium maydis fiecărui membru al comisiei.

Prima sesiune va fi condusă de un reprezentant al părţii pe teritoriul căreia se va tine sesiunea. Convenţia este încheiată pe o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare.

Pentru a avea aceste elemente absolut necesare, se impune, executarea unui control fitosanitar. Obiectivele bine stabilite a controlului fitosanitar sunt : -sa se identifice toti parazitii care se gasesc in cultura in cadrul controlului fitosanitar, sau numai a celor numai din lista de carantina in cazul controlului fitosanitar de carantina. In care a - production plantei sau culturi neatacate; b production plantei sau a culturi atacate. Cind sondajul se face cu rama metrica patratanumarul de indivizi gasit in cadrul ramie reprezinta si densitatea numerica.

Dacă nici una dintre părţile contractante nu a denunţat-o cu 3 luni înainte de expirarea termenului ei legal, convenţia va rămîne în vigoare în continuare pe noi perioade de cîte un an, putind fi denunţată cu 3 luni înainte de expirarea fiecăreia dintre aceste perioade.

Încheiată la Cairo la 6 aprilieîn doua exemplare în limba engleza, fiind egal autentice.

Helminthosporium velutinum - fungi kingdom

Anarsia Lineatella Zell. Anastrepha ludens Sw. Aphelenchoides fragarie Ritzema Bos Christie4.

control de helminthosporium maydis

Bruchidius incarnatus Boh. Callosobruchus spp. Caulophilus latinasus Say.

control de helminthosporium maydis can human papillomavirus infection be cured

Ceratittis capitata Wied. Dytilenchus angustus Butler Filipjev.

Eriosoma lanigerum Hausm. Gilletteella cooleyi Gill.

Закричала Симона, бросившись к машине.

Gnorimoschema opercullella Zell. Grapholitha molesta Busck.

CONVENTIE 06/04/ - Portal Legislativ

Heterodera rostochiensis Woll. Heterodera schachtii Schmidt Hypantria cunea Drury Meloidogyne spp. Popillia japonica Newm.

  • Обладая невероятными познаниями, они преображали сушу и море.

  • Bayer CropScience - Romania
  • Papilloma virus maschio
  • Синему Доктору Николь сказала, что больше картинок не потребуется.

Prodenia Spodoptera litura F. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

control de helminthosporium maydis suc detoxifiere blender

Rhagoletis pomonella Walsh. Tragoderma granarium Everts.

Zabrotes subfasciatus Boh. Xylosandrus germanus Bland.

  • Мальчишка вбежал в комнату и озадаченно посмотрел на мать.

  • Спросила Николь, начиная осознавать контуры плана.

  • Ca golirea viermilor la oameni
  • Еще я - наркоманка.

  • Я не совсем поняла ваши слова.

Agenţi fitopatogeni 1. Agrobacterium rhizogenes Riker et al.

human papilloma dangerous ce este acoperit cu viermi

Agrobacterium tumefaciens Smith et Towns.