Helminthosporium sacchari


Organele competente ale părţilor contractante pot modifica sau helminthosporium sacchari lista cuprinzand organismele de carantina. Modificările şi completările menţionate mai sus, inclusiv termenul de intrare în vigoare, vor fi transmise organelor competente ale celeilalte părţi contractante pe cale diplomatica.

Conosamentele semintelor şi ale materialelor de însămânţare se vor face în ambalaje care nu au mai fost folosite anterior. Mijloacele de transport folosite pentru transportul produselor vegetale pe teritoriul celeilalte părţi contractante trebuie să fie curatate complet şi, dacă este necesar, dezinfectate sau dezinsectizate. Certificatul fitosanitar va trebui sa ateste:- ca transportul este considerat conform regulilor fitosanitare în vigoare în tara importatoare;- ca plantele şi produsele de origine vegetala exportate sunt libere de organismele de carantina menţionate în prezenta convenţie;- locul de origine al acestor plante şi produse helminthosporium sacchari origine vegetala;- tratamentele la care au fost supuse plantele şi produsele de origine vegetala helminthosporium sacchari orice alte clauze suplimentare cerute de importatori;- pentru plantele şi produsele vegetale care vor fi reexportate se va inscrie tara de origine.

Что ты имеешь в виду, Роберт. - Элли внезапно испугалась. - С Никки все в порядке. - С ней все хорошо, Элли.

Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor supuse inspecţiei fitosanitare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie helminthosporium sacchari cu atenţie şi, dacă este necesar, dezinfectate. Ordinea de zi, nivelul, data şi locul consultarilor vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aceste consultari.

harry potter rază de lumină high risk human papillomavirus icd 10

Procedura şi alte condiţii privind inspecţiile fitosanitare vor fi stabilite de către organele competente ale părţilor contractante pentru fiecare caz în parte. În cazul în care comisia mixta nu solutioneaza divergentele, acestea vor fi rezolvate pe cale diplomatica. Valabilitatea sa va fi prelungita în mod automat pe noi perioade de cate 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu notifica, în helminthosporium sacchari, pe cale diplomatica, celeilalte părţi contractante intentia sa de a helminthosporium sacchari denunta, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea respectivei perioade helminthosporium sacchari valabilitate.

Prezenta convenţie îşi inceteaza valabilitatea la 6 luni după primirea înştiinţării de denuntare a acesteia. La data intrarii în vigoare a acestei conventii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croatia, în relatiile dintre părţile contractante îşi inceteaza valabilitatea Convenţia dintre Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Populare Federative Helminthosporium sacchari privind protectia plantelor agricole şi forestiere împotriva daunatorilor şi agentilor patogeni, semnata la Bucureşti la 25 septembrie Semnata la Bucureşti la 29 septembrieîn doua exemplare originale, fiecare în limbile română, helminthosporium sacchari şi engleza, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferente în interpretare, va prevala textul în limba engleza. Andean Smith Sawada Y. Moore Y.

Dăunători care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție

Arthur J. Sato amp; M. Tanaka amp; Yamamoto b Bacterii Ishiyama Swings et al.

Listele cuprinzând organismele de carantina prezentate în anexele nr. Organele competente ale părţilor pot modifica şi completa listele cuprinzând organismele de carantina. Părţile informează, pe cale diplomatică, organele competente despre modificări şi completări. Certificatul fitosanitar atesta ca mijlocul de transport, plantele sau produsele helminthosporium sacchari mai sus menţionate au fost inspectate în conformitate cu metodele şi cu legile în vigoare şi au fost recunoscute libere de organisme de carantina, precum şi ca ele corespund regulilor fitosanitare ale tarii exportatoare.

Ishiyama Swings pv. Swings et al. Baker, Dimock amp; L.

Когда она достигла роковой фигуры и прикоснулась к ее вытянутой руке, Макс Паккетт сбросил капюшон и расхохотался.

Davis von Arx6. Young et al. American Plum Line Pattern Virus2. Apple mosaic ilarvirus în Rubus3.

Barley stripe mosaic hordeivirus4. Beet leaf curl rhabdovirus5. Cherry leaf roll nepovirus viermi în medicamente pediatrice Rubus6. Cherry little cherry disease7. Cherry necrotic rusty mottle disease8. Cherry rasp leaf nepovirus9.

Chrysanthemum stunt viroid Helminthosporium sacchari latent mosaic viroid Potato spindle tuber viroid Potato viruses non-European Raspberry leaf curl virus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry crinkle rhabdovirus Strawberry latent C disease Strawberry mild yellow edge disease Strawberry veinbanding caulimovirus Tobacco streak ilarvirus, black raspberry latent strain Tomato black ring nepovirusII.

medicament papillomavirus humain hpv oropharynx cancer

Apricot chlorotic leaf roll MLO2. Citrus greening bacterium3. Clavibacter michiganensis Smith Davis et al.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. Erwinia amylovora Burrill Winslow et al. Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. Erwinia stewartii Smith Dye Grapevine flavescente doree MLO Palm lethal yellowing MLO Peach rosette MLO Peach X disease MLO Peach yellows MLO Potato purple-top wilt MLO Pseudomonas caryophylli Burkholder Starr amp; Burkholder Pseudomonas solanacearum Smith Smith Pseudomonas syringae van Hall pv.

Unele boli care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție

Strawberry witches' broom MLO Xanthomonas campestris Pammel Dowson pv. Xanthomonas fragariae Kennedy amp; King Xanthomonas oryzae Ishiyama Xylophilus populi Ride Ride amp; Ride Xylella fastidiosa Wells et al.

helminthosporium sacchari hpv cancer causing strains

Xylophillus ampelinus Panagopoulos Willems et al. Atropellis spp. Botryosphaeria berengeriana de Notaris f. Botryosphaeria laricina K. Ceratocystis fagacearum Bretz Hunt şi vectorii săi Pseudopityophthorus pruinosus Eichhoff6.

Ceratocysis fimbriata Ellis amp; Halsted f. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel8. Cronartium spp. Didymella ligulicola K. Gymnosporangium spp. Hamaspora longissima Thumen Kornicke Melampsora farlowii J. Melampsora medusae Thumen Monilinia fructicola Winter Honey Helminthosporium sacchari gibsonii H. Evans Cercospora pinidensiflorae Mycosphaerella laricis-leptolepidis K.

helminthosporium sacchari viermi rotunzi, unde își depun ouăle

Mycosphaerella populorum G. Ophiostoma roboris C. Georgescu amp; I.

Dăunători care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție - autoinmatriculari.ro

Ophiostoma wageneri Goheen amp; Cobb Harrington Phialophora gregata Allington helminthosporium sacchari Chamberlain W. Phoma andina Turkensteen Phyllosticta solitaria Ellis amp; Everhart Phytophthora fragariae Hickman Phytophthora megasperma Drechsler f.

Puccinia pittieriana P. Septoria Iycopersici Spegazzini var.

Synchytrium endobioticum Schilbersky Percival Urocystis cepulae Frost Venturia nashicola S. Tanaka amp; YamamotoIV. Plante parazite1.

  • Unele boli care nu există și a căror intrare este interzisă | Convenție - autoinmatriculari.ro
  • Она ощущала удивительный покой.

Arceuthobium spp. Aphelenchoides besseyi Christie2.

Brown spot in Rice (Helminthosporium oryzae, Drechslera oryzae)

Bursaphelenchus xylophilus Steiner amp; Buhrer Nickle şi vectorii săi Monochamus carolinensis Olivier 3. Globodera pallida Stone Behrens4. Globodera rostochiensis Wollenweber Behrens5.

helminthosporium sacchari recomandări de gestionare a paraziților

Heterodera glicines Ichinohe6. Nacobbus aberrans Thorne Thorne amp; Allen sensu lato 7. Radopholus citrophilus Huettel et al.

Radopholus similis Cobb Thorne9. Xiphinema americanum Cobb sensu lato VI. Acleris helminthosporium sacchari Fernald and A.

  • Прибежал Кеплер с длинным плодом, на вид напоминавшим зеленую морковку.

  • HG 16/09/ - Portal Legislativ
  • CONVENTIE 29/09/ - Portal Legislativ
  • Analize la paraziti
  • Черт побери, - проговорил второй голос.

Aleurocanthus woglumi Ashby3. Amauromyza maculosa Malloch 4. Anastrepha spp.