Unchiul gyuri tapeworm


Ca o rarnuril oarecum laterals a lingvisticii, s-a constituit, de multti vreme, studiul numelor proprii, adicti, in linii unchiul gyuri tapeworm, at numelor geogra- al toponimiei, cum i se mai zice si at numelor de persoane, numit uneori antroponimie. Este o ramurti aparte, deoarece si materia studiattly numele, se deosebeste de materia principalti a lingvisticii, cuvintele si frazele.

Limba se compune din fraze, iar acestea exprimei ideile oamenilor. Fiecare frazii si fiecare element unchiul gyuri tapeworm unei fraze comports un inteles, iar intre grupul de sunete care formeaza corpul sonor at cuvintului complexul sonor, cum i se mai zice si intre intelesul lui exists o relatie care se fixeaza si se ptistreazti mai mult sau mai putin neschimbatet la transmiterea limbii din tats in fiu.

Graur, Alexandru - Nume de Persoane

In general noi nu avem posibilitatea de a intervene in mod arbitrar pentru a modifica aceastei relatie. Daces cineva dintre noi ar dori sa zicei pisicii" geam complex sonor de care prin traditie este legates altti notiune complex sonor nefosau unchiul gyuri tapeworm losit pinti acum de limba noastra n-ar putea-o face, in primul rind pentru ca ascultatorii n-ar intelege ce vrea vorbitorul sa spunti, si deci acesta ar pierde posibilitatea de comunicare cu semenii stii, in at doilea rind pentru ca, chiar dacti pinti la urmti s-ar intelege ca intentia vorbitorului este sei dea alt nume pisicii", compatriotii lui ar refuza sa -1 urmeze pe aceastti cale, deoarece n-ar avea nici un interes sti o faces.

Dimpotrivei, cind e vorba de nume, unchiul gyuri tapeworm se fixeaza cel putin prin vointa indivizilor. Lucrul e mai unchiul gyuri tapeworm net pentru numele geografice, desi pot fi si ele date sau schimbate prim vointa oamenilor, fie ca e vorba de eliminarea unui nume devenit neplticut sau chiar adios Cristiania, Trujillo etc.

Numele de familie, care n-au existat totdeauna la toate comuniteitile, pot fi schimbate asttizi numai cu respectarea anumitor forme legale, pe cind in trecut inlocuirea for depindea numai de bunul plat at vorbifice torilor.

Viel mehr als nur Dokumente.

Cit priveste prenumele, sau numele de botez, acestea, pentru fiecare persoanti in parte, sint fixate prin vointa parintilor: sinter liberi sei numim pe fiul nostru nou-niiscut Ion sau Gheorghe deci cu nume existence de mai inainte sau, dacti cineva ar avea cheful deci cu un nume inventat special. Nici intr-un caz, nici in celeilalt, nu avem a tine seams in vreun fel de vointa altora. Aceastei situatie are consecinte pentru metodele de studiu.

Putem stabili etimologia unui cuvint, unchiul gyuri tapeworm ca urmarim istoriceste atit forma lui complexul sonor cit si intelesul lui, pe care oxiuros vermicularis sintomas compartim cu forma unchiul gyuri tapeworm cu intelesul altui cuvint, din aceeasi limbo sau dintr-una straWt. In natura unui obiect nu se gtiseste de obicei nimic care sei impunti un anumit nume fi nu altul; deci, daces cloud limbi ajung pe cale indepen- dents una de alta sa stabileascd un nume pentru acelasi obiect, sint www.

Dacd, dim,potrivd, constatam ca pentru acelasi obiect cloud limbi folosesc acelasi complex sonor, este aproape inevitabil sti credem ca una din ele 1-a preluat de la cealaltd, dacd nu cumva amindouti 1-au luat de la o a treia a legtiturd intre cele dou'd limbi exists in ambele cazuri.

pastilele parazite sunt ieftine pentru oameni anthelmintic enema meaning

Dar ca sti ajungem la aceastd concluzie, trebuie sti avem coincidentd atit intre formele sonore cit si intre intelesuri.

De exemplu, cind constatam ca avem in romineste cuvintul cor, folosit in muzied, iar in ungureste cuvintul kor, cu intelesul de virstli", nu vom explica pe unul dintre ele prin celtilalt, nici pe amindouti printr-a sursd comund, deoarece intelesurile for nu au nimic asemeiruitor intre ele si nu exists nici un motiv care sa impiedice cele cloud limbi de a folosi, cu unchiul gyuri tapeworm inteles oarecare, un complex sonor atit de comod cum este cor: deoarece fiecare unchiul gyuri tapeworm ele a legat de acest complex alt inteles, nu avem de ce sa credem di a fost nevoie in prealabil de stabilirea unei atitudini comune.

Hochgeladen von

De asemenea, constatind ca noi avem notiunea de fereastrd" si ca maghiarii au aceeasi notiune, exprimatti prin cuvintul ablak, nu vom incerca sti sustinem ca fereastra provine din ablak, sau viceversa, sau ca amindouti cuvintele au o sursti comund, deoarece formele for sonore nu seamtind de lac intre ele, iar existenta notiunii de fereastra" este impusti de modul de viatti at oamenilor, indiferent de limba pe care o vorbesc. In fapt, unchiul gyuri tapeworm din Transilvania, traind de multa vreme altituri de unguri, au adoptat de la acestia cuvintul darab.

In cazul numelor proprii, situatia nu este aceeasi.

Full text. Limbo se compune din fraze, iar acestea esrprimd ideile oameni— Zor. In general noz' nu avem posibilitatea de a interveni in mod arbitrar pentru a modifica aceastci relatie.

Din nou vom constata o oarecare diferentti intre numele geografice si cele de persoane. Pen- unchiul gyuri tapeworm a descoperi originea celor dintii, mai putem uneori folosi intelesul. Dacti, de exemplu, constatam ca Lacu-Sarat este numele unui lac care stabilim etimologia. Deci, are ap'd sarata, nu vom avea nici o greutate in cazul acesta, avem o situatie asemandtoare cu a substantivelor comune, in sensul ca numele propriu este constituit din douti complexe sonore, legate de un inteles, iar limba cunoaste, in calitate de cuvinte comune, cele cloud complexe sonore, legate de acelasi inteles ca numele propriu.

Dar aceasta situatie este departe de a corespunde tuturor numelor geografice. Dad'', de exemplu, vrem sti ftim de unde vine numele riului Siret, ne vom izbi de faptul ca unchiul gyuri tapeworm de sunete siret nu are nici un inteles unchiul gyuri tapeworm, este numai o etichetti pentru un curs de apti si nu avem nici un mijloc sa stim ce va fi insemnat pe vremea cind era folosit ca nume comun.

Chiar atunci cind cornplexul sonar este cunoscut sii ca nume comun, deci cu un inteles, putem uneori sti ne indoim de explicatia data unchiul gyuri tapeworm geografic.

Dacd, de exemplu, un lac se numeste Calm, putem crede ca avem de-a face cu substantivul comun cal; dar de ce acest substantiv a ajuns sa fie folosit ca nume al unui lac?

Ar putea fi slay. Kal WC. Cu atit mai grea este situatia numelor de persoane, unde se poate spume etc in general in limbile europene nu exists nici o corespondenta intre complexul sonor si un inteles oarecare exprimat prin cuvintele lirnbil comune. Pe cineva it cheamti Linu: trebuie sti pornim, pentru a afla originea numelui, de la adjectivul lin incet", sau de la substantivul lin, numele unui peste, sau de la alt substantiv lin, numele vasului in care se storc strugurii?

Nu cumva e mai curind o forma alintatoare a numelui IIin? Sau poate e un masculin refacut de la femininul Lina cum crede N. Constantinescu '?

Pinti la urma, dacti dam de vreun document isto- ric care sti ne arate in ce imprejurari a aparut numele, s-ar putea sti constatam ca nici una din presupunerile noastre nu e justificata, etc de exemplu, personajul care poarta numele este de origine italiana si ca trebuie sti pornim de la cuvintul italian lino in".

Documentul care ne pune pe urma etimologiei poate fi si oral, adica poate fi constituit de o informatie pa strata in cercul familiei sau at cunoscufilor.

 1. Vierme serrano
 2. Medicamente parazite pentru copii
 3. Но ты здесь ни при .

 4. Giardia în apă rece

De exemplu personajul numit Linu ar fi putut afla de la ptirinti ca bunicul sau, numit Dinu. Este clar ca o asemenee etimologie nu poate fi ghicitti. Am inventat acest exemplu2 pentru a face mai clarti situatia. Iata acum cazuri reale in capitolul despre porecle se vor gasi si altele. Mai intii un caz cunoscut de mine personal.

Un grup de elevi, in excursie la taro, se intilnesc cu un padurar, care intreaba de numele unuia din ei. Acesta, pe nume Rudi, pronunta rau pe r, astfel ca la initialti se aude ca un fel de hr, iar ptidurarul repetti numele, zicind Hrudi. Elevul it corecteazel, spunind Mira has unchiul gyuri tapeworm farti h"iar padurarul intelege, fi reproduce, Farcas.

De atunci porecla elevului a ramas Farcas. Cine ar fi putut reconstitui aceasta istorie Sara sti i se povesteasca intimplarea? Numele unchiul gyuri tapeworm familie Socor a fost explicat printr-un cuvint turcesc, care inseamna chior".

Sti fie oare corecta -aceasta explicatie?

Dintre cei care poarta numele nimeni nu are defecte de vedere. Totusi avem un fir calauzitor, deoarece in familia cu acest nume se vorbege despre un unchiul gyuri tapeworm care ar fi calatorit dupti treburi cu o caruta trasti de un cal chior.

Valoarea etimologiei depinde intru totul de valoarea acestei informatii, pe unchiul gyuri tapeworm nu ne putem bizui fard rezerve. Intr-adevar, in aceasta materie se impune sti fim prudenti, deoarece se cunosc destule cazuri de povegi inventate special pentru a justiflea etimologii fanteziste. Numele satului si mtinastirii Namaiesti a fost explicat, desigur mai intii in giumil, prin latinescul nemo est, care inseamna nu e nimeni". Constantinescu, cu o explicatie la care eu nu ma gindisem.

De aici s-a nascut povestea despre un preot catolic, care, intrind in manastire si constatind ca e goals, ar fi exclamat nemo est, iar calugdrii, care se vede ca totusi erau acolo, au prins aceste cuvinte si au inteles Ca acesta este numele manastirii si satului lor, pe care ar fi fost normal sa-1 eunoo-sca dinainte si sa nu-1 afle de la un strain.

vârf de ouă de dezvoltare

In realitate, Nama- iesti, ca toate numele formate cu sufixul -e0i, este derivat de la un nume de persoana, anume de la Namaie, iar acesta este cunoscut ca substantiv comun, cu intelesul de oaie" si provine din lat'neseul plural animalia animale" vezi la p.

Pentru a da si un exemplu de nume de persoana: se cunoaste de toata iumea povestea cu Romulus. Dar e clar de la prima vedere ca. Roma este, dupa toate probabilitatile, un nume de origine etrusca, iar povestea a fost inventata numai dupti ce s-a raspindit numele localitatii. Am pomenit mai sus de numele de familie care provin adesea din porecle. Cind insa este vorba de numele de botez traditionale, folosite. Chiar dace" lingvistul stie de unchiul gyuri tapeworm yin si ce au insemnat la origine numele ca Maria, Ion, Vlad etc.

La cuvintele comune, dupa cum am vazut, se poate face etimologia fare" docuinente, prin simpla comparare pe de o parte unchiul gyuri tapeworm formei sonore, pe de al a parte a intelesului a cloud cuvinte. Deoarece in romineste neleapca nu poate fi descompus in elemente inteligibile, pe cind in slava putem recunoaste pe ne,nu", let- an" ci sufixul, bine cunoscut, -ka, e usor de admis ca termenul rominesc a fost preluat din slava.

La numele de persoane, deoarece de obicei nu exists o definitie a intelesului, nu ne putem folosi de aceeasi metoda. Dace" n-am respiratory papillomatosis malignant documente scrise care ne aratti ca numele Ion vine din ebraica, n-am avea cum demonstra acest lucru.

Mira se poate explica in cel putin case feluri: lat. Mira ar fi scurtare de la un nume ca Liubomira.

metastatic cancer hip pain tot felul de viermi umani

Scrierea cu doi t Caracotta ne trimite spre cea de-a doua explicatie. Floarea; rom. Bogdan inseamnd in slava deiruit de Dumnezeu".

Originea poate fi aflatel gratie unui document din trecut, care arata in ce imprejurari a fost treat numele si de la ce inteles s-a pornit Ion e din ebr. Originea nu poate fi nici railcar ghicitei, pentru ca. Nestor; lat.

Graur, Alexandru - Nume de Persoane

Se vede de aid ca studierea etimologiei, cind e vorba de nume de persoane, comportei greuteiti serioase. Numele constituie o porticicti din traditia, din istoria tariff, ele dau informatii asupra culturii si asupra modului de viatei in general, at celor care ne-au precedat.

Nu intimpltitor numele vechilor germani sint atit de reizboinice.

Элли выглядела усталой, но, с ее слов, все это вызвано тем, что день выдался трудным. Дочь объяснила Николь, что в Гранд-отеле занимается стимуляцией межвидового - Я делаю все, что могу, - проговорила она, - поскольку я разговариваю на языке октопауков.

Bazindu-ne pe numele de persoane, putem trage concluzii asupra populatiilor, de exemplu asupra oamenilor care au colonizat la un moment dat viermi pinworm ca o delicioasă anumitti regiune.

Procedind cu prudenta, putem afla chiar originea cuttirei sau cuttirei persoane. E nevoie de prudentei, deoarece, dintre toate elementele limbii, cele mai legate de evolutia societeitii sint numele de persoane, ele se inlocuiesc mult mai usor decit numele comune. Vocabularul cuprinde un fond principal lexical care nu se schimbei decit cu mare incetineald n-am putea peireisi in cursul citorva generatii cuvinte ca a face sau frigpe cind numele de botez se pot innoi complet intr-o surd de ani.

De aceea analiza unui nume nu este suficientei ca sti ne arate de unde vine purtcitorul lui. Pe de o parte, dacti un romin del asteizi numele de Robert fiului sau, acesta nu devine prin aceasta german; pe de altti parte, unchiul gyuri tapeworm cineva poarttz numele de familie Coman. Nu este mai putin adeveirat ca existenta numelui Coman ptistreazti amintirea populatiilor turco-teitare care an unchiul gyuri tapeworm odinioarei in tara noastrei.

Deoarece adesea numele de persoane provin din nume de locuri si viceversa vezi N.

 • Когда начинался третий день уединения Роберта в своей комнате, как и следовало ожидать, в приемную щель медленно вполз вагончик с полунедельным запасом еды и питья.

 • Human papilloma virus spread through
 • Николь встала, потянулась.

Constantinescu, Rapports entre toponymes et anthroponymes dans l'onomastique roumaine, in volumul colectiv Contributions onomastiques, Bucuresti,p. Se ajunge in felul acesta si la reconstruirea, din nume de locuri, a unor nume de persoane vezi Svoboda, p.

 • На противоположной стороне за Бенджи располагались Макс и Эпонина, затем Мариус, Кеплер и Орел.

 • Я настолько была поглощена нашим разговором, что даже не поглядела на этот модуль снаружи.

 • Alexandru Graur - Nume De Persoane [34md5e46]
 • Наступило долгое молчание.

Sint cazuri cind ne putem face o idee cu privire la o limbti numai dupei numele proprii ptistrate intimplcitor. Nu este aid o contradictie fata cu cele spuse mai sus, anume ca nu se poate face etimologie lard a curwaste intelesul cuvintelor?

Nu este contradictie, deoarece e vorba de o situatie speciald. Avind in. Mai mutt decit atita, nici intelesul elementelor de unchiul gyuri tapeworm nu ne este absolut necunoscut: pe de o parte e relativ u. Primii lingvisti comparatisti, in secolul trecut, avind nevoie sti determine si sti claseze limbile indo-europene, au fost siliti sti studieze numele din limbile de la care nu ne-au ramas texte scrise si au ajuns la anumite rezultate unchiul gyuri tapeworm nu ftird unele greseli.

De exemplu numele trac Mucapor, analizat ca Muca-por, ne prezinta un prim element Muca, intilnit si in alte compuse trace si chiar ca nume simplu in aceeasi limbii, si un al doilea element, -por, care de asemenea mai apare, ca al doilea termcn al compunerii, in alte nume de persoane. Acesta a fost considerat, desigur just, ca avind intelesul de fiu", paralel cu lat. Se stie ca nu ni s-au pdstrat texte rominesti mai vechi decit secolul al XVI-lea. De aceea numele de persoane rominesti intilnite in documentele slavone dinainte de secolul al XVI-lea constituie primele marturii scrise asupra unor cuvinte din limba romina.

Putem astfel constata ca pe vremea cind a fost scris documentul romina mai pdstra pe 1 muiat, care apoi a fost eliminat din limba. Mai inult, datorita faptului di numele de persoane sint declinate, putem scoate din documentele slave informatii asupra morfologiei rominesti din.

Chiar numele din limbile actuale ne pot aduce unele informatii lingvistice pretioase. Sub forma de nume de persoane se pastreaza uneori cuvinte care, ca nume comune, au incetat de a fi cunoscute de vorbitori. Murat a fost cindva adjectiv, cu intelesul de frumos" se unchiul gyuri tapeworm pastreazti astfel la arominiiar ast'dzi nu mai circuld decit ca nume de persoanti. De asemenea Bucur a human papillomavirus sterilization cindva adjectiv, cum se mai intilneste astazi numai in albaneza, pe cind in romineste intelesul nu se mai ptistreazti decit in derivatele bucurie, bucuros, a bucura.

In frantuzeste este bine cunoscut numele de familie Sueur, cu varianta Lesueur, iar vorbitorii. Numele de persoane pastreazd uneori trastituri fonetice si morf ologice pe care limba comun'd le-a pierdut, de exemplu numele frantuzesc Vavesseur, care astazi este neinteles, reproduce un grup de cuvinte din franceza medievald, care provin din lat.

S-a ptistrat aici formatia de genitiv plural latineascii, pe care noi o mai avem in citeva cuvinte, ca mult-or, cel-or, dar francezii nu o mai au in nici un cuvint al limbii comune.

Numele proprii atit cele de persoane, cit si cele geograficeincliferent dacti sint create pe terenul limbii proprii sau luate din altd limbii, o data ce intro in folosinta generald, urmeazd, in ce priveste sunetele, aceeasi evolutie ca fi cuvintele comune. In secolul trecut era un loc comun afirmatia ca numele proprii unchiul gyuri tapeworm tratate altfel decit cele comune, ceea unchiul gyuri tapeworm permitea s'ci se formuleze ipoteze fanteziste cu privire la originea unor nume interesante pentru istorie.

Dar deoarece numele s-a pierdut si a fost reluat de curind din carti, el are la noi o forma mult mai apropiatil de cea latineascd.

papilloma virus con saliva curățarea paraziților de toxine

Daces numele latinesc Basilius s-ar fi pastrat in romineste, el ar fi trebuit al se pronunte cu s; deoarece insti a fost imprumutat de curind din frantuzeste, am adoptat si pronuntarea cu z, ca in frantuzeste.

Aceeasi este inst. Mare le public este interesat sa cunoascii originea numelar, sensurile for primitive. M-am straduit, in lucrarea de fats, ss prezint, pentru fiecare categorie discutatd, exemple numeroase, alegind in unchiul gyuri tapeworm rind nume rominecti, iar dintre cele strdine, am dat preferint'd celor care se pot intilni si in tara noastrd sau sint purtate de personaje bine cunoscute in istorie sau in miscarea culturald actuald.

Cu ajutorul indicelui de la sfirsitul cartii, cititorii vor putea usor gasi pasajele in care e vorba de numele interesante pentru ei. Tinind seama de faptul ca lucrarea este destinata unui public larg, am evitat scrierea cu alte caractere decit cele latine si, pe cit posibil, si semnele diacritice. Am dat adesea intre paranteze pronuntarea numelor din limbile scrise cu caractere latine, dar cu sistem etimologic.

Alexandru Graur - Nume De Persoane

Se intelege di pronuntarea unchiul gyuri tapeworm, nu poate fi decit aproximativd. Sd-mi fie ingaduit set multumesc aici lui Unchiul gyuri tapeworm Sala, care a citit corecturd a acestei lucrdri si mi-a sugerat unele imbuntittitiri. Mai mult chiar, limbile germanice, desi ne sint bine cunoscute astazi, nu dispun de texte mai vechi de secolul al IV-lea al erei noastre eel putin de texte mai ampleiar pentru unele dintre aceste limbi primele texte apartin unei perioade mult mai tirzii.

Autorul, unul dintre cei mai mari lingvisti ai vremii, a adunat numele din toate limbile studiate pe atunci, in special din limbile germanice, si le-a supus unui studiu amanuntit. Un bogat inventar de nume grecesti a alcatuit August Fick in lucrarea Die griechischen Personennamen, Gottingen,a card prima parte, foarte ampla aproape de paginidiscuta unchiul gyuri tapeworm numelor in greaca, celtica, germanice, slava, iranica, sanscrita rmn diffilobotriază in indo-europeana comuna.

Franz M i k 1 o s i c h a publicat, intre siin Memoriile Academiei din Viena, lucrarea Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen, reimpri- mata la Heidelberg in Pe linga numele slave, se intilnesc aici si nume rominesti.

Inla Berlin, a aparut lucrarea de mare rastinet a lui Wilhelm Schulz e, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, mult criticata astazi, desigur nu totdeauna in mod just. Pentru a explica numele latinesti, autorul face apel in mare masura Ia limba etrusca si, eel putin in parte, are desigur dreptate.

Numele celtice au fost adunate de A.

unchiul gyuri tapeworm

Hol der in Altceltischer Sprachschatz, Leipzig, si urm. Ele au fost supuse unui examen etimologic de G. Do t t I n, La langue gauloise, Paris, In ce priveste limbile unchiul gyuri tapeworm, merits sa fie citate lucrarile mai apropiate de timpul nostru si ramase in uzaj: M.

Sc h o on f e 1 d, Worterbuch der altgermanischen Personennamen, Unchiul gyuri tapeworm, ; F. Solmsen E.