Virusul giardiozei sau bacteriile. Formular de căutare


Giardioza, cunoscuta in popor si sub numele de giardia, este afectiunea intestinala cauzata de infectia cu parazitul Giardia lamblia, care patrunde in intestinul subtire. Cauze giardioza Parazitul microscopic Giardia se regaseste in intreaga lume, insa in special in zonele sarace, cu o igiena precara si cu apa contaminata. Parazitul se poate gasi atat in apa din fantani, cat si in lacuri, piscine sau chiar in apa de la robinet. Inainte ca parazitul sa ajunga in scaunacesta capata o carcasa, capatand aspectul unui virusul giardiozei sau bacteriile, carcasa care ii permite sa supravietuiasca in afara intestinelor si cateva luni.

După cum se ştie, o bună parte din clinică apare ca o consecinŃă a malabsorbŃiei intestinale, care este mai evidentă pentru zaharide şi lipide. Aceste constatări ale modificărilor în funcŃia de absorbŃie sunt cauzate de deficite enzimatice.

Astfel, deficitul de dizaharidază duce la intoleranŃa la lactoză.

Mecanisme patogenice în giardioză - autoinmatriculari.ro

Alte deficite enzimatice întâlnite sunt cele de hidrolaze peptidice şi enteropeptidaze Modificările morfologice care explică aceste deficite enzimatice sunt cantonate la nivelul marginii în perie a enterocitelor, sediul enzimelor amintite.

Biopsiile intestinale arată alterarea marginii în perie a enterocitelor, cu grade diverse de atrofie vilozitară, mai frecvent medie şi severă 4. În lamina propria există infiltrate cu granulocite neutrofile, eozinofile şi celule inflamatorii cronice.

 • Pastile de helmint pentru copii
 • Giardioza: cauze, simptome si tratament
 • Hpv impfung australien
 • Hpv cerrahi tedavisi
 • Curăță corpurile de helminți și paraziți
 • Istoric[ modificare modificare sursă ] Existența unor microorganisme invizibile la microscop a fost intuită de Pasteur după ce toate încercările de a pune în evidență agentul turbării au părut a fi zadarnice.
 • Papillomavirus causes et symptomes

Mitozele sunt frecvente în epiteliu, iar plasmocitele din lamina propria produc cantităŃi crescute de IgM şi IgE, în timp ce producŃia de IgA pare a fi scăzută 4. Cauza primară a alterărilor funcŃionale amintite nu este bine precizată.

virusul giardiozei sau bacteriile

Au fost emise mai multe ipoteze corespunzătoare datelor observate în timp. Blocajul intestinal prin acŃiunea mecanică pe virusul giardiozei sau bacteriile un mare număr de paraziŃi virusul giardiozei sau bacteriile realizează prin strânsa lor ataşare de enterocite ar putea explica malabsorbŃia.

Acelaşi rezultat l-ar avea şi deturnarea unei mari proporŃii de substanŃe nutritive prin competiŃia la acelaşi substrat pe care paraziŃii o fac organismului gazdă. Au fost implicate şi disfuncŃiile pancreatice şi biliare care survin în special din cauza deconjugării sărurilor biliare.

Modificarea motilităŃii intestinale poate fi acompaniată de proliferarea excesivă a florei bacteriene, ceea ce exacerbează procesele de fermentaŃie. Uneori mecanismele descrise se pot asocia. Astfel, în formele de boală cu virusul giardiozei sau bacteriile virulente se sugerează coexistenŃa unor mecanisme sinergice: deconjugarea sărurilor biliare şi scăderea secreŃiei de enzime pancreatice, când poate exista malabsorbŃie intestinală importantă fără alterări severe ale mucoasei intestinale 2.

Trofozoitul posedă un disc cu care se hrăneşte prin sucŃiune, creând o presiune negativă asupra porŃiunii de can you get hpv throat cancer twice pe care este ataşat.

Acest proces conduce la o iritare continuă, ceea ce determină creşterea turnover-ului.

de ce să mă chemi mamă

Prin urmare, această populaŃie enterocitară va fi imatură, ceea ce se reflectă şi în conŃinutul enzimatic al acestor celule evident scăzut şi în final în slaba lor eficienŃă în procesul de digestie. În plus, nivelurile de Ig totale şi de IgE specifice sunt mult mai ridicate la cei infectaŃi. ExplicaŃia constă în creşterea sensibilizării faŃă de alergenii alimentari datorită permeabilităŃii crescute pentru antigene alimentare prin mucoasa intestinală lezată de procesele inflamatorii locale 3.

Atât eozinofilia cât şi nivelurile crescute de IgE se datorează eliberării de Interleukină-5 IL-5 şi respectiv IL-4, eliberate de limfocitele T cu profil Th2, profil caracteristic virusul giardiozei sau bacteriile extracelulare 5. Cea mai mare parte a colonizărilor cu Giardia lamblia rămâne asimptomatică, aderarea trofozoiŃilor la epiteliul intestinal nu duce în acest caz la invazie parazitară, sau la modificări distructive locale, prin urmare colonizarea rămâne asimptomatică.

Cel mai des apariŃia formelor clinice de boală este legată de deficienŃe ale răspunsului imun şi anume răspunsul imun umoral.

Sarcina pe saptamani

Astfel, hpv cure mushroom apare mult mai frecvent la pacienŃii cu hipogamaglobulinemii. La aceştia, pot apărea forme clinice severe, trenante, cu răspuns incomplet la tratament, chiar dacă acesta este bine condus. În ceea ce priveşte răspunsul imun celular, se pare că are un rol pro-patogen. Invazia parazitară duce la stimularea şi proliferarea limfocitelor T care prin mecanismele sale microbicide declanşate în interiorul mucoasei duce la apariŃia leziunilor mucoase.

Aceste leziuni sunt cauzate atât de limfocitele T însele, dar şi de celulele inflamatorii mai sus amintite care sunt atrase de mediatorii cu rol chemotactic eliberaŃi de limfocitele T.

virusul giardiozei sau bacteriile

Imunitatea apare cu timpul, este incompletă, dar conferă o anumită protecŃie. Astfel, persoanele vârstnice fac rar boala, care este însă frecventă la copii. Pe lângă mijloacele specifice de apărare imună, există şi mijloace neimune.

La nivel local, epitelial, se produc anumite proteine cationice, care au proprietăŃi microbicide. O clasă importantă de asemenea proteine sunt proteinele cationice bogate în cisteină numite defensine.

La şoarece s-au extras din celulele Paneth şase asemenea virusul giardiozei sau bacteriile enterice cryptdins 1.

Mecanisme patogenice în giardioză - Zooparaz.net

Un alt factor care Ńine de gazdă este cel genetic. Se pare că există o anumită predispoziŃie pentru boală determinată genetic. Care sunt modificările virusul giardiozei sau bacteriile respectivele organisme ce permit dezvoltarea bolii, nu se ştie încă. La indivizii care au deficit de IgAs se constată că parazitul poate persista vreme mai virusul giardiozei sau bacteriile. Factori ai parazitului Cu mult timp în urmă s-a postulat existenŃa unei substanŃe cu rol de toxină posedate de parazit, care să virusul giardiozei sau bacteriile răspunzătoare de modificările de la nivel enterocitar, însă ea nu virusul giardiozei sau bacteriile putut fi demonstrată până de curând.

Îns-a pus în evidenŃă existenŃa unei proteine care se găseşte pe suprafaŃa parazitului. Aceste sarafotoxine cauzează simptome asemănătoare infecŃiei acute cu Giardia lamblia, respectiv iritarea mucoasei enterale, deshidratare şi hipersecreŃie de mucus 4.

ExistenŃa formelor cronice de giardioză se pare că are, cel mai probabil, o altă cauză, des întâlnită în infecŃiile cu unii paraziŃi.

Factorii de risc

Este vorba despre unul din mecanismele puse la punct de parazit în lunga sa confruntare cu organismele pe care le parazitează şi anume un mecanism de evitare a răspunsului imun, numit variaŃie antigenică. Unii paraziŃi, între care şi Giardia lamblia, izbutesc confluent and reticulated papillomatosis pregnancy persiste în interiorul unor organisme, deşi acestea din urmă dezvoltă un răspuns imun împotriva lor.

Pe suprafaŃa parazitului există nişte structuri antigenice, pe care organismul parazitat nu le recunoaşte ca fiind proprii şi prin urmare virusul giardiozei sau bacteriile un răspuns imun celular şi anticorpi împotriva acestor structuri, pentru a le elimina şi a-şi menŃine homeostazia şi integritatea.

Aceste proteine sunt bogate în cisteină şi aparŃin clasei de proteine care conŃin zinc "zinc - finger virusul giardiozei sau bacteriile 7.

 • Virus - Wikipedia
 • Listă de boli infecțioase - Wikiwand
 • Sus Copiii sunt infectati mai frecvent decat adultii, mai ales cei aflati in centre de plasament, unde copiii nu sunt invatati sa foloseasca toaleta cum trebuie.
 • Diferenta intre infectiile bacteriene si cele virale
 • Infectiile bacteriene si virale au multe asemanari.

Structura secvenŃa de aminoacizi a acestor proteine poate varia în timp. Parazitul îşi sintetizează astfel diverse seturi de proteine de suprafaŃă, seturi care sunt distincte unele de altele din punct de vedere antigenic.

Modificarea proteinelor de suprafaŃă într-un organism parazitat se face suficient de repede pentru ca paraziŃi cu structuri antigenice diferite de cele ale părinŃilor să apară înainte ca părinŃii să fie distruşi de răspunsul imun al gazdei, ceea ce asigură o supravieŃuire prelungită a paraziŃilor. ObservaŃiile au plecat de la identificarea heterogenităŃii izolatelor în infecŃiile umane, observându-se diferenŃe esenŃiale în antigenele de suprafaŃă ale paraziŃilor.

Scientia Parasitologica,1, În urma expunerii experimentale la anticorpi citotoxici monoclonali, o populaŃie cu suprafaŃa antigenică cunoscută a putut supravieŃui doar în măsura în care a izbutit să-şi exprime virusul giardiozei virusul giardiozei sau bacteriile bacteriile nou set antigenic de suprafaŃă, diferit de cel iniŃial.

virusul giardiozei sau bacteriile

Şi in vivo se întâmplă acelaşi lucru: antigenele iniŃiale de suprafaŃă sunt identificate de sistemul imun al gazdei, care produce împotriva lor anticorpi citotoxici. Anticorpii sintetizaŃi virusul giardiozei sau bacteriile gazdă acŃionează în acelaşi timp ca un mecanism de selecŃie asupra paraziŃilor şi grăbesc apariŃia noilor variante.

Giardioza: cauze, simptome si tratament

virusul giardiozei sau bacteriile ApariŃia noilor variante antigenice are loc printrun mecanism de rearanjare genomică, seturile antigenice nou apărute scăpând pentru un timp de răspunsul imun, iar ulterior procesul se repetă. O altă semnificaŃie a acestui proces pare a fi şi faptul că structurile antigenice nou sintetizate au o mai mare rezistenŃă la digestia intestinală, fiind deci mai greu de eliminat de mecanismele locale 9.

O estimare parŃială a numărului mediu de variante arată între 20 şi de variante la un singur izolat, iar dacă repertoriul izolatelor are un grad suficient de variabilitate, numărul epitopilor poate creşte considerabil.

Şi în acest caz, frecvenŃa apariŃiei variantelor şi epitopii exprimaŃi sunt determinaŃi genetic 6. După cum se vede, fenomenul de variabilitate antigenică în structura antigenelor de suprafaŃă este un fenomen extrem de complex şi de eficient, putând fi cheia infecŃiilor severe şi persistente din giardioză, fără a uita însă factorii care Ńin de gazdă, mai ales cei care influenŃează statusul imun.